Välkommen till

Rosleif AB

Bolaget Rosleif AB är en ombildning från Salarus HB, som startade 2008. Bolaget må vara ungt, men är fyllt av 35 års erfarenhet inom Ekonomi och 15 års erfarenhet inom Lön och Human Resources!

Rosleif är din leverantör av kvalitativa tjänster inom Ekonomi och Human Resource! Vi är experter på redovisning, löner, skatter, bokslut och årsredovisning m.m!

 • Vill du veta mer om våra tjänster?
 • Har du frågor eller funderingar kring redovisning och skatter?
 • Är du intresserad av att outsourca din ekonomi eller lönefunktion?
 • Vill du ha en offert? 

Kontakta oss & berätta om ditt företag, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till!

Ring oss på telefon 0730-91 11 50 / mejla oss på e-post. [email protected]

Redovisning

Inom redovisning anpassar och skräddarsyr vi uppdraget efter dina förutsättningar och önskemål. Det innebär att vi kan ta hand om all din redovisning och ekonomihantering eller bara delar av den.

Ledorden är att vi ska göra det enkelt, tillgängligt och kostnadseffektivt för dig som företagare.

Med Rosleif AB som din partner inom redovisning och ekonomihantering blir det rätt från början och du frigör tid och resurser som kan användas till företagets kärnverksamhet. Genom vår erfarenhet från ett stort antal branscher kan vi kontinuerligt effektivisera ditt företags redovisning och ekonomihantering.

Tjänster vi erbjuder

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Årsredovisning
 • Kundfakturering
 • Leverantörsfakturahantering
 • Lönehantering
 • Avstämningar och månadsrapportering
 • Moms- och skattedeklarationer

Bokslut & Årsredovisning


Bokslut
Alla företag avslutar varje år med ett bokslut. I årsbokslutet tillvaratas både dina egna och företagets intressen i resultatplanering, skattemässiga effekter och framtidsutsikter.

Årsredovisning
Många företag ska även upprätta en årsredovisning. Det finns olika regelverk för olika företagsformer och storlek på företaget. Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över företagets resultat och ställning. Det finns många intressenter som tar del av den informationen som lämnas. Årsredovisningen lämnar uppgifter som är offentliga för leverantörer, kreditgivare, konkurrenter m fl och det är därför viktigt att den upprättas på ett professionellt sätt.

Human resources


Human resources (förkortas HR) eller human resource management (HRM) kallas ett företags personalavdelning som tar hand om att det finns basprocesser relaterade till resursen personal i en organisation. Det innefattar hur organisationer arbetar med sin personal för att främja organisationen, exempelvis med rekrytering, lönesättning, kompetensutveckling och personalvård.

Skillnaden från hur man tidigare hade jobbat med personaladministration är att HRM jobbar mer genomtänkt och strategiskt med organisationens mänskliga resurser. HRM kopplas tydligt an till organisationens affärsidé, mål, visioner och strategier.

HRM ser till de anställda både som grupper och som individer och ser till personalens beteende samt emotionella och sociala aspekter. Trots den tydliga skillnaden mellan personaladministration och HRM är det många organisationers personalavdelningar som bara bytt namn till HRM-avdelning. Dock menar vissa att det inte finns en förenlig bild över vad HRM egentligen är och vad det ska göra vilket kan göra distinktionen mellan personalavdelning och HRM-avdelning något luddig.

Kontakt

Rose-Marie Johansson
Telefon. 0730-91 11 50
E-post: [email protected]

Adress: Baggetorpsvägen 1, 688 91 Storfors

Rosleif AB • Adress. Baggetorpsv. 1, 688 91 Storfors •  Rose-Marie Johansson • Tel. 0730-91 11 50 •  E-post. [email protected]

Hemsida av Webbolo